รพ.ลานนา บริจาคโลหิต

0
282

เนื่องในภาวะขาดแคลนโลหิตสำรอง จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก ส่งผลให้สภากาชาดไทยขาดแคลนโลหิตต่อการรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ จึงร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ลานนารวมใจ บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ขึ้น

โดยมี นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับตัวแทนจาก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับบริจาคโลหิต จากบุคลากรของทางโรงพยาบาลลานนา ทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากหลายแผนกที่มีจิตกุศล ร่วมใจกันบริจาคโลหิต เพื่อนำเลือดไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป รวมสิ้นสุดกิจกรรมฯ มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งหมด 116 คน ได้รับโลหิตบริจาคจำนวน 87 ยูนิต เพื่อใช้ในกิจกรรมของภาคบริการฯ ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลลานนา