เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

0
287

เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน…………….มล.นิศามณี ผลธัญญา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ และโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน “Online” และระบบปกติ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป