OTOP เชียงใหม่รุกปรับกลยุทธ์ การตลาดฝ่าวิกฤติ COVID – 19

0
231

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการขายสินค้าจากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมหารือประกอบด้วย นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายนพวงศ์ รัฐผไท ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการบริษัทเชียงใหม่ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด นำโดย นายประกิตต์ โกสุรัตน์ ประธานบริษัทเชียงใหม่ OTOP อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOPจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่(ข่วงสันกำแพง)

ซึ่งจากการประชุมหารือ ที่ประชุมได้ข้อสรุปที่เป็นแนวทางการช่วยเหลือเร่งด่วน จำนวน 3 แนวทางโดยให้ศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่(ข่วงสันกำแพง) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดศูนย์กลางดำเนินงาน ดังนี้
1. เปิดตลาดนัดออนไลน์ผ่าน Facebook โดยในระยะแรกให้ผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำสินค้าของตนเองขึ้นนำเสนอขายบน Facebook ได้ทุกประเภท
2. เปิดการขายตรงผ่านการไลน์สดใน Facebook โดยเปิดจำหน่ายสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ ในช่วงเวลา 14.00 -15.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งวันจันทร์ จำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา วันพุธ จำหน่ายสินค้าประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย สำหรับวันศุกร์ จำหน่ายสินค้าประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
3. ให้ผู้ประกอบการ OTOP นำสินค้ามาลงทะเบียนจำหน่ายเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ www.otopchiangmai.com