เลื่อน Spartan Race ไปจัดแข่งปลายปี พร้อมยกเลิกสนาม กระบี่ 2-สงขลา 3

0
383

จังหวัดเชียงใหม่ขอเลื่อนการจัด Spartan Race Thailand 2020 สนามแข่งขัน ที่ 1 ไปเป็นปลายปีนี้…พร้อมได้ยกเลิกการแข่งขันสนามที่ 2 จังหวัดกระบี่และสนามที่ 3 จังหวัดสงขลา นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ. กกท.จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กำหนดจัดการแข่งขัน Spartan Race Thailand 2020 ได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดการแข่งขัน ณ ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2563 นั้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ที่โรคโควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนัก คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จึงได้มีมติเลื่อนการแข่งขันออกไปเป็น ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ณ สถานที่เดิม คือบริเวณห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯได้ยกเลิกการแข่งขันสนามที่ 2 จังหวัดกระบี่และสนามที่ 3 จังหวัดสงขลาตามลำดับแล้ว ซึ่งนั่นหมายความว่าการแข่งขันรายการนี้ จะคงมีเพียงที่จังหวัดเชียงใหม่เพียงแค่รายการเดียว โดยได้คำนึงถึงความปลอดภัยสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขันตลอดจนถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด นายสงค์ศักย์ กล่าวในที่สุด