โควิด เริ่มจาง นกเหล็กกางปีกแล้ว

0
258

สัญญาณดี วิกฤติโควิด19 เริ่มคลี่คลาย ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ฟื้นคืนชีพ ทยอยเปิดให้บริการสายการบินเพิ่มเติมในประเทศ 4 สายการบิน ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามการให้บริการใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรองอย่างเคร่งครัด
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามและสังเกตการณ์การปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ภายหลังสายการบินต่างๆ เริ่มทยอยกลับมาเปิดให้บริการ เพื่อประเมินและทบทวนกระบวนการตรวจคัดกรองให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุดต่อผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ สำหรับมาตรการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรอง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปัจจุบัน ได้ดำเนินการทั้งขาเข้าและขาออก โดยกำหนดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการทุกคน ต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส และให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ทั้งนี้ได้ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ตั้งแต่ก่อนเข้าอาคารผู้โดยสารทุกช่องทาง และจัดระยะห่างของผู้ใช้บริการทุกขั้นตอน สำหรับผู้โดยสารขาเข้าเมื่อเดินทางมาถึง จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน และกรอกข้อมูลสำหรับติดตามตัวในเอกสาร ชม.1 พร้อมรับแจกเอกสารคำแนะนำการเฝ้าสังเกตอาการ ส่วนกรณีผู้โดยสารชาวต่างชาติ หรือผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข อาจต้องกรอกเอกสารยอมรับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำจุดคัดกรองจะเป็นผู้พิจารณาและให้คำแนะนำ อย่างไรก็ตามจากจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น จากเดิมในเดือนเมษายน ที่มีเพียงวันละ 2 เที่ยวบิน ซึ่งอาจทำให้เกิดการติดขัดในขั้นตอนการกรอกเอกสาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาหาวิธีปฏิบัติหรือช่องทางการดำเนินการ อาทิ ขอความร่วมมือจากสายการบินให้ผู้โดยสารกรอกเอกสารตั้งแต่ต้นทางหรือบนอากาศยาน หรือใช้ Application ที่เข้าถึงได้ง่ายติดตามผู้โดยสาร เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุดต่อไป
สำหรับการให้บริการของสายการบิน เส้นทางการบินภายในประเทศในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีสายการบินเปิดให้บริการ 4 สายการบิน ได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย, นกแอร์, ไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท ในเส้นทางเชียงใหม่ – ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และหาดใหญ่ โดยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้มีเพียง 18 เที่ยวบินต่อวัน ขาเข้า 9 เที่ยวบิน และขาออก 9 เที่ยวบิน โดยการท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค โควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเพิ่มความถี่การทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร และเขตปฏิบัติการเขตการบิน โดยเฉพาะจุดที่ผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่ต้องสัมผัสใช้งาน ขณะที่ผู้ประกอบการต่างๆ อาทิ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนรถรับจ้างสาธารณะ ก็จะเริ่มทยอยเปิดให้บริการเช่นกัน