สิ้นโควิด 19 วัดโลกโมฬีจะสร้างอาชีพให้คนยากไร้

0
264

โรงทานวัดโลกโมฬี อ.เมืองเชียงใหม่ ได้รับแรงศรัทธาจากผู้คนมากมาย ล่าสุดครอบครัว “ผ่องเจริญกุล” ชักชวนกัลยาณมิตรร่วมกันบริจาคเงินเข้าบัญชีวัดได้กว่าล้านบาท พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ ดร. มุ่งหวัง “สอนวิธีหาปลา” ให้ชาวบ้าน แทนการแจกปลา หลังโรคโควิด-19 สงบลงแล้ว จะมีการอบรมอาชีพระยะสั้น
การเปิดโรงทานของวัด ตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ของวัดโลกโมฬี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งพระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ ดร. ประธานสงฆ์ ได้รับความเห็นชอบจากพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ ดำเนินการแจกอาหาร น้ำดื่ม ข้าวสาร ไข่ และสิ่งของต่างๆ แก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน อันเนื่องจากอยู่ในห้วงการควบคุมสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเปิดโรงทานมาครบ 1 เดือนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 นั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลังแห่งศรัทธา ความเสียสละ และการแสดงน้ำใจของชาวเมืองเชียงใหม่ ต่างหนุนเนื่องนำข้าวห่อ ข้าวกล่อง วัตถุดิบปรุงอาหาร รวมถึงบรรจุภัณฑ์ทั้งกล่องต่าง ๆ และน้ำดื่มสะอาด มาถวายพระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ ดร. เพื่อมอบเป็นทานแก่ประชาชนจำนวนมากที่มารอรับอาหารในตอนเที่ยงวัน ซึ่งมีประมาณ 7-800 คน/วัน เข้าแถวระยะห่างยาวจากหน้าวัดผ่านเข้าซอยช้างเผือก 3 ยาวเหยียด โดยวันที่ 24 เมษายนมีตัวแทนร้านช้างเผือกแก๊ส มาแจ้งว่าขอสนับสนุนแก๊สทุกถังที่จะปรุงอาหารแจกแก่พี่น้องประชาชนไปจนกว่าจะหมดโครงการอีกด้วย
พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ ดร. เปิดเผยว่า นอกจากข้าวปลาอาหาร วัตถุดิบการปรุงอาหารแล้ว ยังมีผู้นำปัจจัยมาร่วมแจกแก่ผู้มารับของโรงทาน เช่นวันที่ 23 เมษายน มีผู้นำเงินมาแจกสมทบ 5 หมื่นบาท รายละ 100 บาท ส่วนทางวัดยังคงแจกให้คนละ 20 บาทเท่าเดิม และที่ขออนุโมทนาเป็นพิเศษคือ ครอบครัวของนายปรีชา ผ่องเจริญกุล อดีตไวยาวัจกรของวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ได้มาไลฟ์สด เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญแล้วได้รับวัตถุมงคลหยกแกะสลัก ปรากฏว่าได้รับยอดเงินกว่า 1 ล้าน 3 พันบาท เงินก้อนนี้จะนำมาดำเนินการโรงทานต่อไปจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะยุติหรือจนกว่าทางราชการจะไม่ให้มีการจัด และอีกส่วนหนึ่งทางวัดได้หารือถึงการจัดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ซึ่งจะพิจารณาว่า ประชาชนที่มารับอาหารโรงทานต้องการทำอาชีพอิสระอะไร ก็จะจัดหาวิทยากรหรือร่วมมือกับส่วนราชการจัดการอบรมให้ภายหลังจากโรคไวรัสโควิด-19 สงบลงแล้วต่อไป