“ทีมแมวไฟแม่โจ้” หนุน แก้ปัญหาไฟป่าเชียงใหม่

0
351

“ทีมแมวไฟแม่โจ้” นำโดย อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทีมจิตอาสา จ.เชียงใหม่ ได้แก่ ทีมโดรนจิตอาสา ทีมจิตดี ซึ่งมีสมาชิกจำนวนกว่า 20 คน ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจการแก้ปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในหลากหลายรูปแบบกิจกรรมที่ทางทีมงานสามารถให้ความช่วยเหลือได้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมงานได้นำสิ่งของที่ได้รับบริจาค ทั้งอุปกรณ์และอาหารแห้ง จากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่และจิตอาสาควบคุมไฟป่าในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมทำแนวกันไฟ และบินสำรวจพื้นที่ ดังนี้

วันที่ 12 เมษายน 2563 นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคส่งมอบให้กับชาวบ้านและจิตอาสา บ้านยางปู่โต๊ะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และร่วมสนับสนุน การบินสำรวจพื้นที่และหาแนวทางป้องกันไฟป่า และหาจุดไฟไหม้ป่าในพื้นที่ร่วมกับทีมโดรนอาสา รวมถึงได้ช่วยกันควบคุมเหตุไฟไหม้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าระหว่างเส้นทางกลับบริเวณริมถนน เขต อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันที่ 14 เมษายน 2563 ทีมแมวไฟแม่โจ้ และนักศึกษาจิตอาสาจากคณะต่างๆ ประมาณ 20 คน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ช่วยกันทำแนวกันไฟ และสำรวจพื้นที่เพื่อศึกษาผลกระทบไฟป่าในพื้นที่ดอยสุเทพปุย

วันที่ 20 เมษายน 2563 อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ์ ร่วมทีมโดรนอาสา จ.เชียงใหม่ สนับสนุนการบินสำรวจพื้นที่และหาแนวทางการป้องกันไฟป่าและทำแผนที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ล่าสุดทางทีมงานแมวไฟแม่โจ้ ได้รับบริจาคสิ่งของเพิ่มเติมจาก คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้เข้าปฏิบัติภารกิจอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เพื่อส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาค และสนับสนุนการบินสำรวจพื้นที่ หาแนวทางการป้องกันไฟป่า ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จ.เชียงใหม่ อ.จักรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การทำงานจิตอาสาแม้ไม่ได้เป็นภารกิจหลัก แต่ก็เป็นภารกิจสำคัญของหน้าที่พลเมืองที่พึงปฏิบัติหากเราสามารถทำได้ แม้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเพียงเล็กน้อย แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัวที่สามารถช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้น ทีมแมวไฟแม่โจ้ ก็เป็นอีกหนึ่งทีมจิตอาสา ที่ยินดีจะร่วมช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤตเช่นนี้”