โครงการอบรม “โดรนเพื่อการเกษตรยุคใหม่ 4.0”

0
619

พิธีเปิดงาน โครงการอบรม “โดรนเพื่อการเกษตรยุคใหม่ 4.0” หลักสูตรการบินโดรนของบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เอสบีวันแอนด์ซีนส์โบ อินโนเวชั่น99 จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก นายองอาจ   กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และ นายปภังกร  โชคทวีชัยเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสบีวันแอนด์ซีนส์โบ อินโนเวชั่น99 จำกัด มาร่วมกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การฝึกอบรมของหลักสูตรเพื่อให้ความรู้และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นนักบินโดรน ซึ่งใช้โดรนทำการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ณ ศูนย์การเรียนรู้ KC Farm ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งการโครงการดังกล่าว เป็นการเปิดการฝึกอบรมนักบิน ควบคุมโดรนเพื่อการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม2561 ที่ KC farm Chiangmai โดยมีค่าใช้จ่าย 3,000บาทต่อท่าน เป็นการฝึกจริงบินจริงเครื่องจริง 

โดยการนำเทคโนโลยีไปใช้ในไร่ข้าวโพดหวานของเกษตรกร ในโควต้าส่งเสริม ทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยี และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อเกษตรกร คุณภาพผลผลิต และ ความยั่งยืน