มอบของช่วยเหลือ

0
281

มอบของช่วยเหลือ………..วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ร่วมกับมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญญา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตาม พระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี วิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานในพื้นที่ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งมีประชาชนมาเข้าแถวรอรับสิ่งของกันเป็นจำนวนมาก ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่