เตรียมกระจายผลผลิต

0
353

เตรียมกระจายผลผลิต………….กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายแปลงใหญ่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการกระจายผลผลิตลิ้นจี่ และมะม่วงในพื้นที่อำเภอฝาง ไชยปราการ แม่อาย ผ่านโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) โดยวางแผนกระจายลิ้นจี่ มะม่วงเกรด พรีเมี่ยม ในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 20 สาขา ที่มีสถิติผู้เข้าใช้บริการมากที่สุดในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล มี สุชาติ นิตยพงศ์ชัย ผอ.ธกส.เชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน ธกส.อำเภอฝาง