มอบให้แมคคอร์มิค

0
411

มอบให้แมคคอร์มิค……………ECU=SHOP เชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่ มอบตู้ป้องกันสารคัดหลั่ง ให้แก่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เพื่อนำไปใช้เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการพยาบาล ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 โดยมี นพ.มาโนช เล้าวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เป็นผู้รับมอบ ณ แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้