มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

0
458

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สันตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี ณ บริเวณรอบสนามฟุตบอลสิงห์เหนือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่