จับกำนัน-ผญบ. ตรวจเข้มฉี่ม่วง

0
339

นายอำเภอดอยเต่า เอาจริง ประเดิมรับตำแหน่งใหม่ จับตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน วันประชุมประจำเดือนฯ
เมื่อวันที่ผ่านมา นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอดอยเต่า (ศป.ปส.อ.ดอยเต่า) ได้เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอดอยเต่า ครั้งที่ 5/2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมมอบนโยบายครั้งแรกหลังจากย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอดอยเต่า โดยการประชุมครั้งนี้นายอำเภอดอยเต่า ได้มอบหมายให้ นายอภินันท์ เลาหะกุล ปลัดอาวุโส นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ อส.อ.ดอยเต่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอดอยเต่า และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดสืบสวน สภ.ดอยเต่า บูรณาการในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนันทุกคน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ และตามมติของชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยเต่า ในการกวาดบ้านของตนเองให้สะอาด เพื่อให้ผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญเพื่อเป็นการป้องปรามและดำเนินการป้องกันไม่ให้ผู้นำเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว สามารถเป็นองค์กรที่สร้างความเชื่อมั่นและเป็นพึ่งของประชาชนได้

ทั้งนี้ จากการดำเนินการดังกล่าว จัดให้มีการตรวจหาสารเสพติดของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งสิ้นในพื้นที่ อ.ดอยเต่า จำนวน 170 คน (ลา 8 คน) ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านคัดกรองโควิด 1 คน และตรวจหาสารเสพติดจริง 161 คน พบผลปัสสาวะเป็นผลบวก 1 คน ซึ่งทางอำเภอ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ดอยเต่า จะร่วมกันดำเนินการในส่วนที่่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนผู้ที่ไม่ได้มาเข้าประชุมทางอำเภอจะนัดหมายให้มาตรวจฯ ในโอกาสต่อไป