ซีพีออลล์ช่วย 1 ล้าน รพ.เฉลิมฯ สู้โควิด

0
290

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน นางสิวลี เดชวิไชย ผู้ช่วยผู้จัดการเขต บมจ. ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้า โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้ภัยโควิด-19 มูลค่า 1 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เป็นโรงพยาบาลที่ 21 ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมี นายแพทย์ณัฐพงษ์ เขียวษา นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย คณะแพทย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ รับมอบ

นางสิวลี เดชวิไชย ผู้ช่วยผู้จัดการเขต บมจ. ซีพี ออลล์ กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมาก และตามที่ทุกท่านได้ติดตามข่าวสาร ในประเทศไทยยังมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกวัน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อ ดังนั้นเมื่อไม่สามารถป้องกันได้จึงต้องใช้วิธีการรักษาเท่านั้น และควบคุมชลอเพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเพราะจะทำให้การรักษาเป็นไปได้ยาก เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์และ โรงพยาบาลอาจไม่เพียงพอในการรองรับและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมากในคราวเดียว ด้วยการแพร่ระบาดอย่างไม่หยุดยั้ง แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ต้อง ทำงานหนักและมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากในการทางาน ในสถานการณ์ที่ยากลาบากในขณะนี้ ทางบริษัทฯ มีความเข้าใจและขอเป็นกำลังใจรวมทั้งขอขอบคุณแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ทางการแพทย์ที่ให้ความทุ่มเท เสียสละและทางานหนักอย่างมากเพื่อประชาชนคนไทยทุกคน ซึ่งทางบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบอุปกรณ์ทางการ แพทย์เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษา ผู้ป่วยติดเชื้อ และเพื่อป้องกันแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความปลอดภัยและ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นใจในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป ในฐานะผู้แทน บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ขอให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ปลอดภัยและสามารถทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกคนให้หายจากโรคระบาดนี้ได้อย่าง รวดเร็ว ซีพี ออลล์ ขอร่วมเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพาคนไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ผู้ช่วยผู้จัดการเขต บมจ. ซีพี ออลล์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เป็นเงินจาก “ลดวันละถุง คุณทำได้” ของซีพี ออลล์ นำมาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับ 77 โรงพยาบาล เพื่อสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 77 ล้านบาท โรงพยาบาลละ 1 ล้านบาท โดยจะทยอยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป