ขนส่งเชียงใหม่ ล้อมคอกโควิด

0
365

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขนส่งฯ ออกทำการตรวจสอบดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 – 3 อย่างเข้มงวด

โดยกำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิดฯ อย่างเคร่งครัด คือต้องสวมหน้ากากอนามัย , ต้องผ่านการวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดแบบมือถือ (อุณหภูมิ ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) , ต้องล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ และห้ามรับประทานอาหารบนรถ พร้อมกันนี้ยังกำหนดให้มี Social Distancing บริเวณช่องขายตั๋ว ที่นั่งพักรอ การขึ้นลงรถ และเว้นระยะห่างเบาะที่นั่งโดยสารรถทุกคัน รวมทั้งยังได้กำหนดให้ผู้โดยสารข้ามเขตพื้นที่จังหวัดต้องกรอกแบบ ต.8 คค.ทุกคนด้วย