บุคลากร ว.โปลิฯ ชม. 300 ชีวิต ตรวจโควิดฟรี

0
290

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยนายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการฯ ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ จัดโครงการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ ชั้น 1 อาคาร C โรงพยาบาลลานนา ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ทุกคน ก่อนจะเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ หลังจากวิกฤติไวรัส COVID-19 คลี่คลายเร็วๆ นี้