เศรษฐกิจภาคเหนือย่ำแย่ COVID-19 ทำป่วนยาว

0
380

แบงก์ชาติ เผย ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 1ปี 63 ย่ำแย่จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 บวกด้วยหมอกควันและภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภาคท่องเที่ยวหนักสุด นักท่องเที่ยวหาย ห้องพักว่าง สายการบินหยุดบิน การบริโภคภาคเอกชนหดตัว ตามกำลังซื้อโดยรวมที่ลดลง การลงทุนของภาคธุรกิจ หดตัวต่อเนื่อง อัตราการว่างงานเพียบ ขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจในระยะต่อไป มีทั้งภาวะแล้ง ปริมาณน้ำที่สำรองไว้ในเขื่อนสำคัญอยู่ในระดับต่ำ การท่องเที่ยวยังซึมอยู่ และภาวะหนี้ครัวเรือนสูงลิ่ว

นายโอรส เพชรเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 1ปี 2563 ว่า ลดลงจากไตรมาสก่อน โดยการแพร่ระบาดของ COVID-19 สถานการณ์หมอกควัน และภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวหดตัว ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของ COVID-19 และสถานการณ์หมอกควัน
ในระยะต่อไป จำนวนนักท่องเที่ยว มีแนวโน้มหดตัวมากขึ้น จากอัตรา การจองห้องพักล่วงหน้า 3เดือน (มีนาคม)เท่ากับ 0 และจำนวนเที่ยวบินที่ลดลง ตามการหยุดการบินของหลายสายการบิน รายได้ภาคเกษตร หดตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน จากผลผลิตสำคัญที่เสียหายจากภัยแล้งในช่วงเพาะปลูก
การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว ตามการผลิตในหมวดอาหารจากวัตถุดิบที่ลดลง และหมวดอิเล็กทรอนิกส์ที่หดตัวตามความต้องการจากต่างประเทศ การบริโภคภาคเอกชนหดตัว ตามกำลังซื้อโดยรวมที่ลดลง และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังอยู่ในระดับต่่ำ การลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง จากสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ในภาวะซบเซา การลงทุนของภาคธุรกิจ หดตัวต่อเนื่อง ตามภาวะเศรษฐกิจในและต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด COVID-19 เป็นวงกว้าง ทำให้ส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุนออกไป อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย การเปิดขายที่อยู่อาศัยใหม่ทุกประเภท หดตัวจากกำลังซื้อที่ชะลอตัว

รายจ่ายของภาครัฐยังหดตัวต่อเนื่อง เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ประกาศใช้ล่าช้า แม้ช่วงต้นปี 2563 การประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563ล่าช้า ส่งผลให้การใช้จ่ายรวมหดตัวมาก โดยเฉพาะงบลงทุน แต่คาดว่า การเบิกจ่ายโดยรวม จะเร่งตัวมากในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เพื่อให้ทันก่อนหมดปีงบประมาณในเดือนกันยายนนี้
ในส่วนของอัตราการว่างงาน นั้น อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วทรงตัวอยู่ในระดับต่่ำ โดยการจ้างงานในภาคเกษตรลดลง อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ภาวะการเงิน ขยายตัวสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจในระยะต่อไป ในส่วนของปริมาณน้ำที่สำรองไว้ในเขื่อนสำคัญอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทาง การเกษตรในช่วงรุ่นแล้ง ปริมาณน้ำฝน ในช่วงฤดูเพาะปลูกถัดไป พัฒนาการของการระบาดของCOVID-19 แนวโน้มกิจกรรมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ทั้ง นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ เศรษฐกิจโลก การระบาดของ COVID-19ต่อ แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

การใช้จ่ายภาครัฐ พ.ร.บ. งบประมาณปี 63 เป็นเครื่องยนต์สำคัญในการช่วย พยุงเศรษฐกิจ สำหรับหนี้ครัวเรือน สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยต่อ GDP ยังอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ยังพบว่าครัวเรือนไทยมีภาระหนี้ ต่อเดือนสูง เพราะส่วนใหญ่ เป็นหนี้ เพื่อการบริโภค (ผ่อนสั้น ดอกเบี้ยสูง)