ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ สำนักงานเชียงใหม่มอบ แอลกอฮอล์พื้นที่มัสยิด ในชุมชน-รร.กว่า 20 แห่ง

0
259

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ลงพื้นที่มอบแอลกอฮอล์ ตามมัสยิด ชุมชน และโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 20 แห่ง
ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานเชียงใหม่ ได้แจกจ่ายแอลกอฮอล์ให้กับบุคลากรภายในศูนย์ฯ รวมถึงมัสยิด ชุนชน และโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เริ่มแจกจ่ายตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา จนในขณะนี้ทางเรายังคงทำมาเป็นเวลาต่อเนื่อง โดยทางเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ทำหน้าที่ผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

โดยในครั้งนี้เราได้ลงพื้นที่มอบแอลกอฮอล์ให้แก่มัสยิดรอบนอก จำนวนกว่า 15 มัสยิด อาทิเช่น มัสยิดมุสลิมจีนฮ่อที่ฝาง, มัสยิดดารุลบิร, มัสยิดอัลฟัฏลิ ดอยสะเก็ด, มัสยิดอัลฮาซีมีย์ สันป่าตอง, มัสยิดนูรุลฮุดา หนองแบน เป็นต้น รวมถึงชุมชนทั่วไป และสถานศึกษาตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย
ถึงแม้สถานะการณ์ในเชียงใหม่ตอนนี้จะพบผู้ติดเชื้อน้อยลง แต่เราทุกคนก็ควรตระหนักถึงสุขภาพเป็นสำคัญ และยังต้องงดการรวมกลุ่มสังสรรค์ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น ล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทั้งนี้สถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่จะไปในทิศทางใด ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ความร่วมมือของพวกเราทุกคน เราจะสู้และผ่านไปด้วยกัน