เกษตรเชียงใหม่นำทัพผลผลิต ร่วมกิจกรรมตลาด อ.ต.ก. ร่วมใจ บริโภคผลไม้ไทยต้านโควิด-19

0
410

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้อุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร ภายใต้กิจกรรม“ตลาด อ.ต.ก. ร่วมใจ ส่งเสริมบริโภคผลไม้ไทย ต้านภัยโควิด-19” โดยสำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยครั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้คัดสรรสินค้าคุณภาพดีได้มาตรฐานจากกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน และแปลงใหญ่ ทั้งหมด 5 กลุ่ม เข้าร่วมจำหน่ายในกิจกรรมดังกล่าว อาทิ มะม่วงน้ำดอกไม้, ลิ้นจี่ ,ข้าว, กล้วยหอม เป็นต้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม ชิม ช็อป และให้กำลังใจเกษตรกร ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่า ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2563