ชมรมกอล์ฟข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เอกชนโตโยต้าล้านนามอบของให้แคดดี้สนามกอล์ฟลานนา

0
431

เมื่อหลายวันที่ผ่านมา ทางชมรมกอล์ฟ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน พ่อค้าและ บริษัทโตโยต้า ล้านนา ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ โตโยต้า โดยคุณสงวน ลิ้มเล็งเลิศ พร้อมทีมงานจากโตโยต้า ล้านนา ได้ร่วมใจกันช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหานำเอา ข้าวสาร อาหารแห้ง ถุงยังชีพ เงินสด ไปมอบให้กับแคดดี้ ในสนามกอล์ฟลานนา จำนวน 418 คน ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสนามกอล์ฟ เพราะมีการระบาดของไวรัส โควิด19 รวมแล้วกว่าหนึ่งเดือน ทำให้แคดดี้สี่ร้อยกว่าคนไม่มีงานทำ

โดยจัดงวางสิ่งของที่เตรียมไปมอบไว้ด้านหน้าร้านอาหารแล้วให้แคดดี้เดินมารับสิ่งของพร้อมเงินสดอีกคนละ 200 บาท เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการปิดสนามกอล์ฟ ก็เป็นการร่วมด้วยช่วยกันจากชมรมกอล์ฟข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ที่มาใช้บริการแคดดี้ในสนามกอล์ฟลานนามานานหลายสิบปี และในขณะนี้ก็ประกาศให้เปิดสนามกอล์ฟได้แล้ว แต่มีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โควิด19 ให้ท่านนักกอล์ฟปฎิบัติตามกฎที่สนามวางไว้อย่างเคร่งคัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้ในบ้านเราอีก สำหรับท่านักกอล์ฟที่จะออกรอบในช่วงนี้ก็ขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆที่ต้องปฎิบัติก่อนออกรอบด้วยทุกครั้ง