เพื่อนๆกลุ่มคนรักนายพลร่วมกับร้านกาแฟหอมละไม ป่าซาง จังหวัดลำพูนจัด “ตู้ปันสุข บริการด้วยใจ”

0
913

เพื่อนๆกลุ่มคนรักนายพลร่วมกับร้านกาแฟหอมละไม ป่าซาง จังหวัดลำพูนจัด “ตู้ปันสุข บริการด้วยใจ” คนไทยไม่ทิ้งกันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด – 19

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.เพื่อนๆกลุ่มคนรักนายพล นำโดย ผอ.สมบัติ ไชยทองศรีและนายอักษร เจ้าของร้านกาแฟ หอมละไม ป่าซาง จังหวัดลำพูนเป็นตัวแทนของ พลเอก ดร บัณฑิต พิริยาสัยสันติ ร่วมกับ กอ.รมน. ลำพูน ตลอดจนลูกค้าร้านกาแฟ”หอมละไม” เพื่อนวชิรป่าซาง 24 จัดทำตู้ปันสุข เพื่อร่วมแบ่งปันสิ่ง ของอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บริเวณหน้าร้านกาแฟหอมละไม บ้านป่าหมุ้นพระบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ประชาชนทั่วไปที่มีอาชีพ อาทิ ประกอบอาชีพร้านค้าปลีกย่อย ร้านอาหาร ร้านค้าแผงลอย และอาชีพรับจ้าง ประสบปัญหาในการขาดรายได้เป็นจำนวนมาก ทำให้รายได้ไม่พอในการเลี้ยงชีพและครอบครัว เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้ได้รับผลกระทบโดยส่วนใหญ่

ทาง เพื่อนๆกลุ่มคนรักนายพลร่วมกับร้านกาแฟหอมละไม ป่าซางโดยการประสานของ ผอ.สมบัติ ไชยทองศรีและนายอักษร เจ้าของร้านกาแฟ หอมละไม ป่าซาง จังหวัดลำพูน จึงได้จัดทำตู้ปันสุข เพื่อนำสิ่งของอุปโภคบริโภค อาทิ ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมกล่อง น้ำดื่ม น้ำมันพืช ปลากระป๋อง และข้าวสาร เป็นต้น นำมาแบ่งปันในตู้ปันสุขให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อได้นำไปใช้บริโภคในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง หากผู้ที่มีน้ำใจต้องการร่วมแบ่งปันความสุข ก็สามารถนำเครื่องอุปโภคบริโภคมาใส่ในตู้ปันสุขได้เช่นกัน ตามคำกล่าวที่ว่า “หยิบได้แต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน”