อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการออกแบบ 3 มิติและขึ้นรูปชิ้นงาน

0
320

เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 และสภาวะเศรษฐกิจ THE BRICK FABLAB
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการออกแบบ 3 มิติและขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี 3D Printing, 3D Scan, Laser Cutting พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา แนะนำและให้บริการ ฟรี (japanese pinata) (thumbtack)วันนี้ – มิถุนายน 2563 (flags)
สนใจรับบริการสแกนที่ QR Code หรือคลิกลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc74863Q4rBsog8Q_NgXeNR0mhR3Pi_N9WUfxwvVJf1dHvEg/viewform
*รายละเอียดการให้บริการเป็นไปตามเงื่อนไข