“กาดอ่างแก้ว” ช่วยชุมชน

0
2736

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “กาดอ่างแก้ว” ช่วยชุมชน New Normal Market ณ ศาลาอ่างแก้ว มช. มีสินค้าผัก ผลไม้ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้จำเป็น และบริการตัดผมชาย ฟรี ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีรายได้จากภาวะวิกฤต COVID-19 ให้วางขายได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมมาตรการคัดกรองเฝ้าระวังอย่างทั่วถึง โดยเมื่อวันที่ผ่านมามีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเยี่ยมชมและจับจ่ายซื้อสินค้า

“กาดอ่างแก้ว” เปิดให้บริการทุกวันอังคาร พฤหัสบดี 15.00 – 18.00 น. และวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 08.00 – 11.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมาไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะมีการดูแลสุขภาพด้วยมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังอย่างรัดกุม ได้แก่ กั้นพื้นที่ศาลาอ่างแก้วให้มีการเข้า-ออกทางเดียว จัดแบ่งช่องร้านค้าให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 3 เมตร จัดระบบทางเดินให้กว้างขึ้น เพื่อให้พื้นที่โปร่ง ลูกค้ามีระยะทางเดิน ไม่เบียดกัน จัดเตรียมให้บริการแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิและคัดกรองผู้ค้า-ผู้มาใช้บริการ
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องสวม Face Shield และถุงมือเพื่อสุขอนามัยที่ดี และได้มีการจัดทำระบบนับจำนวนผู้มาใช้บริการเพื่อไม่ให้มีจำนวนที่มากจนเกินไป พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการทุกท่านนำถุงผ้ามาใส่สินค้า ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อนด้วย