แม่บ้าน มท. มอบผัก ให้เด็กๆ วัดดอนจั่น

0
410

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางกนกพร พรรณเทวี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้นำกลุ่ม องค์กร นำผลผลิตจากกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหารจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ Quick Win 90 วัน 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน สร้างความมั่นคงทางอาหารและลดหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ มอบให้วัดดอนจั่น เพื่อนำไปประกอบอาหารให้เยาวชนที่อยู่ในการดูแล กว่า 700 ชีวิต โดยถวายแด่เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น พระประชานาถมุนี วิ.(อานันนฺโท) ณ วัดดอนจั่น หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม “เด็กๆ อิ่มท้อง พี่น้องพัฒนาชุมชนอิ่มบุญ” ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมต่อยอดขยายผลจากกิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดให้บุคลากรลงมือปลูกผักทุกคนทุกบ้าน ตามขั้นตอน “จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน” รวมถึงดำเนินการในส่วนของผู้นำในการทำเป็นแบบอย่าง “ผู้นำต้องทำก่อน” ร่วมกับกลุ่ม องค์กร รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผัก 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก ในทุกระดับตามขั้นตอน “ผนึกกำลัง ตั้งระบบ ทำให้ครบวงจร” และ “ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน” เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอในวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19