ตู้ปันสุข” กองบิน 41

0
235

“ตู้ปันสุข” กองบิน 41…………น.อ.นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 จัดทำตู้ปันสุข เพื่อร่วมแบ่งปันสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่กำลังพลและครอบครัว กองบิน 41 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บริเวณหน้าร้านค้าสวัสดิการ กองบิน 41 สำหรับผู้ต้องการร่วมแบ่งปันความสุข สามารถนำเครื่องอุปโภคบริโภคมาใส่ในตู้ปันสุขได้เช่นกัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกกิจการพลเรือน กองบิน 41