ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19

0
310

ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19………….วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดย อ.สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการฯ ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ จัดโครงการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมี อ.ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ นำคณะบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทั้งหมด 300 คน เข้ารับการตรวจฯ ณ ห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ ชั้น 1 อาคาร C โรงพยาบาลลานนา ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ทุกคน ก่อนจะเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ หลังจากวิกฤติไวรัส COVID-19 คลี่คลายเร็วๆ นี้