ขอบคุณจากใจ

0
440

ขอบคุณจากใจ…………..เขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายธนเดช วงค์เขียว และเจ้าหน้าที่ฯ นำมะม่วงนํ้าดอกไม้ สินค้าจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ มอบให้สำนักงานหนังสือพิมพ์คนล้านนา เพื่อแสดงความขอบคุณภายใต้แนวคิด “ขอบคุณจากใจ จากเกษตรกรไทย to my heroes” ที่ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคในการอุดหนุนสินค้าเกษตรในสถานการณ์การระบาด COVID-19 โดยมี อัครวิทย์ ระบิน หัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์คนล้านนา รับมอบ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์คนล้านนา