มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

0
510

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 รอบที่ 4 สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.grad.mju.ac.th/apply ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พ.ค.2563 นี้เท่านั้น

สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาตั้งแต่บัดนี้- 29 พ.ค.2563 นี้เท่านั้นหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5387-5520 หรือ 0-5349-8133