เทศกาลภูมิอากาศ ท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟู

0
268

ภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในงานเทศกาลสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Festival ตอน “พลังเหนือ ธรรมชาติ” ซึ่งเป็นการผนึกกำลังจาก 4 ภาคส่วน ได้แก่ ชนเผ่า ชุมชน ประเทศและโลก เพื่อการนำพาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Lifestyle และ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในทุกๆ ที่ที่มีโอกาสเพื่อดูดซับคาร์บอนที่แต่ละคนใช้ในแต่ละปีให้หมดสิ้นไป และเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและผลักดันให้เกิดการลงมือทำจริงด้วยตนเองในการกอบกู้สภาพแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในสังคมไทย แต่ละบุคคลปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ หรือ Zero Emission ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เทศกาลสภาพภูมิอากาศเกิดจากการผนึกกำลังกันของหลากหลายภาคส่วน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ชนเผ่าปกาเกอะญอแห่งหมู่บ้านห้วยหินลาดใน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 โดยสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 1 เชียงใหม่และยังมีภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ ได้แก่บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่จำกัด นำรถยนต์ Nissan Leaf รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) เพื่อรับส่งสื่อมวลชน และจิตอาสาที่มาร่วมในกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย
โครงการนี้เป็นเทศกาลที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและผลักดันให้เกิดการลงมือทำจริงด้วยตนเองในการกอบกู้สภาพแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่เพื่อรณรงค์ให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในสังคมไทย
ปัจจุบัน วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาจากขยะพลาสติกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งจากฝุ่นละอองและจากการเผาป่าที่ปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้โครงการเทศกาลสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Festival “พลังเหนือ ธรรมชาติ” จึงเริ่มต้นที่เชียงใหม่เพื่อรณรงค์วิถีชีวิตคาร์บอนต่ำในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของงานนี้นอกจากการรณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มาเป็นรูปแบบคาร์บอนต่ำแล้ว ยังมีกิจกรรมหารายได้ไปช่วยเหลือมูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้การท่องเที่ยวให้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในโครงการ Climate Festival แบ่งออกเป็นรายสัปดาห์ได้แก่ ครั้งที่ 1 เริ่มต้นด้วยกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ด้วยการปลูกป่าในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าจังหวัดเชียงใหม่ พบกับโซนพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจและเรื่องราวของ Climate Festival Exhibition “Low Carbon Lifestyle” เพื่อให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนายประสิทธิ์ ศิริ ตัวแทนชนเผ่าปกาเกอะญอ นักอนุรักษ์หมู่บ้านห้วยหินลาดใน จังหวัดเชียงราย , นักคิด นักเขียนชื่อดัง ฌอน บูรณะหิรัญ Influencer ,นายกฤษณ์ คุนผลิน กรรมการบริหารโครงการ Climate Festival , นางสาวชลดา เครือวัลย์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ , นายชีวภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า , พันเอก สุปกรณ์ เรือนสติ ผู้จัดการสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า , นายอรรถชา กัมปนาทแสนยาการ นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , กลุ่มจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Climate Festival
ครั้งที่ 2 เพื่อระดมเงินสมทบทุนการช่วยเหลือช้างให้กับสมาคมสหพันธ์ช้างไทย จัดกิจกรรม Online Mini Concert จากศิลปินวง Lipta ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ผ่านช่องทางเพจ Trip&Treat
ครั้งที่ 3 เพื่อระดมเงินบริจาคสมทบทุนโครงการปลูกป่าให้กับหน่วยงานกรมป่าไม้จัดกิจกรรม Online Mini Concert จากวง Mild ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ผ่านช่องทางเพจ Trip&Treat

ปิดท้ายด้วย กิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ปลูกป่าครั้งที่ 2 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ปรีชา ศิริ หนึ่งในห้าวีรบุรุษโลกที่ได้รับรางวัลวีรบุรุษผู้ดูแลป่า หรือ Forest Heroes จากองค์การสหประชาชาติ และแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ผู้แทนกองทัพเรือ สื่อมวลชน Influencer ด้านการท่องเที่ยว จิตอาสาในพื้นที่ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2563
ทั้งนี้กิจกรรมปลูกป่ามีการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการแจก Face Shield แอลกอฮอล์ และการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมตามมาตรฐานคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างรัดกุมตลอดงาน
โครงการเทศกาลสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Festival มีเจตนารมณ์ผลักดันการใช้ชีวิตแบบคาร์บอนต่ำ หรือ “LOW CARBON
LIFESTYLE” ให้เป็นมาตรฐานการใช้ชีวิตทั่วไปในประเทศไทย เพื่อการมีสภาพแวดล้อมที่ดีและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนร่วมกันของมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อม