ร้องป.ป.ท.สอบ สนามกีฬา 26 ล. ทต.หนองควาย

0
577

ร้อง ป.ป.ท.เขต 5 ตรวจสอบ เทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ใช้งบสร้างสนามกีฬา 26 ล้าน ส่งงานช้า ชาวบ้านรอจะออกกำลังกายสู้โรคโควิด-19 ยังเข้าใช้พื้นที่ไม่ได้
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองควาย อำเภอหาดง จังหวัดเชียงใหม่ ว่าได้ทำหนังสือร้องเรียนไปที่เครือข่ายภาคประชาชน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ (ป.ป.ท.เขต5) โดยมีนายสุพจน์ ดวงอยู่สาร ตัวแทนเครือข่าย ป.ป.ท.เขต 5 เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนเพื่อเสนอปัญหาต่อคณะ ป.ป.ท.ในระดับสูงต่อไป ซึ่งเรื่องที่ชาวบ้านร้องเรียนคือปัญหาที่ ทต.หนองควาย มีโครงการสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ของเทศบาล เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 และสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2562 โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งเป็นผู้รับจ้างโครงการทั้งหมด 2 โครงการ ซึ่งโครงการแรกเป็นเงิน 17,900,000 บาท และโครงการที่ 2 เป็นเงิน 8,250,000 รวมเป็นเงินทั้งหมดจำนวน 26,150,000 บาท ซึ่งได้ล่วงเลยมานานหลายเดือน จึงร้องเรียนไปยังเครือข่าย ป.ป.ท.เขต 5 เพื่อดำเนินการตรวจสอบโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกิดความกระจ่างและโปร่งใสกับชาวบ้านและชาวบ้านรอที่จะใช้สนามออกกำลังกายสู้โรคระบาดโควิด-19 ด้วย ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า สนามกีฬาประจำตำบลหนองควาย มีก่อสร้างสนามฟุตบอล รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ก่อสร้างระบบไฟฟ้าอาคาร และไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล ก่อสร้างห้องน้ำ วางท่อระบายน้ำ ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าและรั้ว รวมเงินงบประมาณ 8,250,000 บาท มีขึ้นป้ายบอกชัดเจนว่า เริ่มสร้าง 18 ตุลาคม 2561 ระยะเวลาสิ้นสุด 14 กรกฏาคม 2562
ในส่วนขอการก่อสร้างอาคารกีฬาในร่มคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมเงินงบประมาณ 17,900,000 บาท ส่วนอาคารกีฬาขึ้นป้ายบอกไว้ว่าสร้างอาคารกีฬา แต่ไม่บอกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการก่อสร้าง (แต่สร้างเสร็จไปแล้ว) รวมใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 26,150,000 บาท
สำหรับซุ้มประตูเข้าสนามกีฬาได้สร้างซุ้มประตูเสร็จแล้ว และทางเข้าไม่สามารถนำยานพาหนะขนาดเล็ก เช่นรถเก๋งเข้า-ออกไม่ได้ เพราะไม่ได้ถมดินขอบพื้นประตูด้านในสนามกีฬา ฝาท่อระบาดน้ำโผล่ออกมาไม่มีดินปิดทับรอบๆ ปากท่อ ยังมีนั่งร้านตั้งอยู่กลางสนาม พบมีหญ้ารกร้าง ประกอบกับสนามกีฬาติดป่าช้าก็มีเศษขยะอยู่รอบป่าช้าที่ติดสนามฟุตบอล และห้องน้ำของป่าช้าก็เก่าหลังคาห้องน้ำพังทรุดโทรมด้วย
อย่างไรก็ตามประเด็นปัญหาผู้ร้องเรียนคือ ขอให้ตรวจสอบเรื่องระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีผู้ลงไปทำงานในสนามกีฬาในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ หากเป็นบริษัทรับเหมาทำงานต่อถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่หากพบว่า เป็นเจ้าหน้าที่ ทต.หนองควาย ลงมาทำงานทำความสะอาดสนามกีฬา ก็ต้องดูว่าส่งมอบงานหรือยัง อย่างไรก็ตามการสร้างสนามกีฬาเมื่อสร้างแล้วเสร็จประชาชนก็หวังจะได้ใช้สนาม จะออกกำลังกายสู้โรคโควิด-19 ในช่วงนี้ แต่ยังใช้ไม่ได้นั้นคือปัญหาที่ยังรอการแก้ไข

ผู้สื่อข่าวสอมถามผู้รับผิดชอบโดยตรง คือ นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย กล่าวเพียงว่า ปัญหาทุกเรื่องหากมีผู้ร้องเรียนไปที่หน่วยงานใด ตนก็พร้อมที่จะให้คำตอบ และชี้แจงพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทุกเรื่องกับหน่วยงานนั้นๆ ส่วนเรื่องสนามกีฬามีส่งมอบงานบางส่วน และคาดว่าจะให้ประชาชนใช้สนามกีฬาได้ในต้นเดือนมิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้ได้
รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับปัญหาของ ทต.หนองควาย นอกจากปัญหาการสร้างสนามกีฬาตำบลหนองควายแล้ว ยังพบว่ามีปัญหาอื่นๆอีก เช่น เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ชาวบ้านร้องเรียนไปที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เรื่องของกองการศึกษาที่มีการแก้ไขตัวเลขของเช็ค มีอยู่ 2 ส่วนคือ โรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก มีการแยกบัญชี รับ/จ่าย ออกจากบัญชีหลักตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการรับเงิน จ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 ข้อ 37 การถอนเงินฝากธนาคารองค์กรท้องถิ่น แจ้งเงื่อนไขสั่งจ่ายต่อธนาคารโดยให้ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายร่วมกันอย่างน้อย 3 คน ในจำนวนนี้ให้มีผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรท้องถิ่นลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้งหรือมอบอำนาจได้
ปัญหาการมอบอำนาจให้ผู้เบิกจ่ายเงินดังกล่าว เมื่อพบการกระทำผิดว่ามีการทุจริต เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ในระหว่างสอบสวนการทุจริต พบว่ามูลค่าเงินที่เสียหายไปประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) เรื่องนี้เสนอปัญหาไปที่ สำนักงาน ป.ป.ช.แล้ว และเรื่องส่งกลับมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้ว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ต่อมาชาวบ้านทำหนังสื่อขอทราบผลการดำเนินการของ ป.ป.ช.ที่สรุปส่งไปที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 กรณีการที่ผู้บริหาร ทต.หนองควาย แต่งตั้งพนักงานผู้มีระดับไม่ถึงสามเป็นผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของสถานศึกษาในสังกัด ทต.หนองควาย ปัญหานี้ยังไม่ได้ข้อสรุป ชาวบ้านรอคำตอบจังหวัดมาถึงทุกวันนี้นับเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่รอการแก้ไข.