โรงทานฯสู้โควิด

0
328

.โรงทานฯสู้โควิด……………..วัดโลกโมฬี อ.เมืองเชียงใหม่ โดย ดร.พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าอาวาสฯ พร้อมคณะสงฆ์ ผู้ใจบุญจัดทำโรงทานแจกอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ต่อเนื่องทุกวันมานานกว่า 2 เดือนแล้ว โดยวัดโลกโมฬี นับเป็นวัดแรกๆ ของเชียงใหม่ที่จัดทำโรงทานดังกล่าวขึ้น ณ วันนี้แจกอาหารไปแล้วกว่า 30,000 ชุด ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้มากกว่า 50,000 คน ซึ่งทางวัดฯ ประกาศจะทำต่อไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย ศรัทธาประชาชนผู้ใดมีจิตเป็นกุศลติดต่อร่วมบุญกับทางวัดได้ทุกวัน