ขนส่งฯ ตรวจเข้มโควิด

0
277

ขนส่งฯ ตรวจเข้มโควิด………….สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 – 3 (อาเขต) อย่างเข้มงวดทุกวัน โดยมีการดำเนินการอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร , การรักษาระยะห่าง Social Distancing , ควบคุมการใช้หน้ากากอนามัย , จัดเตรียมแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาด , กรอกแบบฟอร์มข้อมูลผู้โดยสาร (ต.8 คค) และสแกน QR code พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการ/ผู้โดยสารปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ฯลฯ