มท.เปิดสอบ ข้าราชการฯ

0
246

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ (เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 23 มิถุนายน 2563)
ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. มาแล้ว ผู้สนใจสามารถสมัครสอบ และดูรายละเอียดได้ที่ https://moi.thaijobjob.com