คนสันทรายร่วมใจ ประชาอาสาฟื้นป่า

0
280

เมื่อวันที่ผ่านมา ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติสันทราย (น้ำออกรู) บ้านดอยน้อยพัฒนา ม.13 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นประธาน จัดกิจกรรมปลูกป่าประชาอาสาฟื้นฟูพื้นที่ถูกไฟไหม้ โดยมีนางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร กล่าวรายงาน นายใจยา วงค์หาญ ผญบ.ม.13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ให้การต้อนรับ โดยมี พ.ต.อ.ณฐภณ แก้วกำเนิด ผกก.สภ.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดจิตอาสา สภ.แม่โจ้ ส่วนราชการในพื้นที่ นักศึกษา ประชาชน จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสันทราย ร่วมกับหน่วยงานป้องกันรักษาป่า ชม.8 กรมป่าไม้ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านดอยน้อยพัฒนา หมู่ 13 ต.ดอยน้อยพัฒา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “โครงการร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดเชียงใหม่” และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่า เพื่อการเร่งรัดฟื้นฟูป่าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ป่า และสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลให้ป่าต้นน้ำเกิดความเสียหายเสื่อมโทรมฯ ก่อให้เกิดสภาวะภัยแล้งและขยายวงกว้างมากขึ้นทุกปี โดยให้มีการดำเนินการจัดทำแผนดำเนินกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายต้นน้ำบริเวณป่าต้นน้ำขึ้น จึงได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนอย่างดี