เชียงใหม่จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งอารยธรรมล้านนา”เชียงใหม่ มนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมล้านนา”

0
686

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม​ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่​ เป็นประธา​นเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งอารยธรรมล้านนา ภายใต้แนวคิด​”เชียงใหม่มนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมล้านนา” Chiang​ Mai​ Civilization The​ Charm of​ Lanna​ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทน ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่​ รวมถึง ผู้ประกอบการร่วมงาน ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

 

 

นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม​ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่​ กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่มีความหลากหลายทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยว MICE และการเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมธุรกิจบริการด้านสุขภาพ ทั้งการแพทย์ปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก ซึ่งจะสามารถรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์ พื้นถิ่นสู่รูปแบบการบริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์โดดเด่นและ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านประเภทต่างๆ ทั้งงานเครื่องเขิน งานเครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผา งานหล่อ และดุลโลหะ งานทอผ้างานแกะสลัก และผลิตภัณฑ์จากไม้ งานจักสานและงานศิลปะกระดาษต่างๆ

ทั้งนี้ อัตลักษณ์เหล่านั้นจึงได้ชื่อว่าเป็น มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา อย่างแท้จริง ส่งผลทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และเขตอารยธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จึงดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวสู่กลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่แหล่งท่องเที่ยวที่เคยเป็นที่นิยมในจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ได้จัดขึ้น จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี ร่วมสัมผัสอารยธรรมแห่งล้านนา

โดยภายในงานจะมีการแสดงนิทรรศการเพื่อการท่องเที่ยว สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเชียงใหม่ วิถีล้านนา การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา บูธจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในเชิงหัตถกรรม เชิงสุขภาพ เชิงผจญภัย การท่องเที่ยวโดยชุมชนและชาติพันธุ์​ อีกทั้งโรงแรมที่พัก ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่โดยตรง