ม.ฟาร์ฯเพิ่มโควตา11หลักสูตร พร้อมแจกทุนเรียนฟรี 3.5 ล้าน

0
298

ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดรับโควตาที่นั่งเพิ่ม สำหรับผู้สมัครเรียนในหลักสูตรที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจประเทศไทย
ม.ฟาร์อีสเทอร์น มอบโอกาสทางการศึกษา โดยรับโควตาที่นั่งเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจประเทศไทย จำนวน 11 หลักสูตร ได้แก่ 1) การบัญชี 2) การตลาด 3) การประกอบการ 4) การจัดการธุรกิจ 5) การจัดการโลจิสติกส์ 6) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecommerce) 7) ภาษาอังกฤษธุรกิจ 8) ภาษาจีนธุรกิจ 9) การจัดการการท่องเที่ยว 10) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 11) การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

ทั้ง 11 หลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจและเอื้อต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันกำลังขาดแคลนบุคลากรที่จบสายงานนี้โดยเฉพาะทาง
ม.ฟาร์อีสเทอร์น จึงมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการเร่งด่วนของภาคธุรกิจ นอกจากการขยายที่นั่งเพิ่มเติมสำหรับโควตาแต่ละหลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัยยินดีมอบทุนส่วนลดทางการศึกษาทุนละ 14,000 บาท ให้สำหรับผู้สมัครทุกคน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นี้เท่านั้น มูลค่าทุนการศึกษามากกว่า 3.5 ล้านบาท
ทุกหลักสูตรพร้อมดำเนินการเปิดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แล้ว ทั้งภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจต่อยอดธุรกิจ สอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ ศูนย์รับสมัคร ม.ฟาร์ฯ (053) 201-800 หรือที่ www.feu.ac.th และ Page ม.ฟาร์ฯ https://www.facebook.com/FEUFriends ได้ทุกวัน