“แบงก์ชาติ”เปิดเว็บฯช่วย ประชาชน-ลูกหนี้สู้โควิด

0
216

แบงก์ชาติเปิดเว็บไซด์ BOT COVID-19 ช่วยประชาชน-ลูกหนี้สู้โควิด ค้นหาเปรียบเทียบเงื่อนไขมาตรการช่วยเหลือต่างๆ พร้อมข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินในช่วงที่ยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม
นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สถาบันการเงินต่างๆ ก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของตนเอง

เพื่อประโยชน์ในการหาข้อมูลและติดตามความคืบหน้าของมาตรการต่างๆ ธปท. จึงได้จัดทำเว็บไซต์ BOT COVID-19 ขึ้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลและมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา เปรียบเทียบ และศึกษาเงื่อนไขของมาตรการช่วยเหลือต่างๆ
นอกจากนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวยังมีข้อมูลช่องทางการติดต่อสถาบันการเงิน และข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินในช่วงที่ยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) อย่างเคร่งครัด โดยเว็บไซต์ BOT COVID-19 จะนำเสนอข้อมูลสำคัญ ได้แก่ 1. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย 2. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs 3. มาตรการด้านตลาดตราสารหนี้
4. ข้อมูลความคืบหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) ของ ธปท. และการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน 5. ข้อมูลอื่น ๆ อาทิ บทความทางวิชาการ บทสัมภาษณ์ infographic และช่องทางติดต่อสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ BOT COVID-19 ได้ที่ www.bot.or.th/covid19 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป