ดีแทคประกาศแบ่งกลุ่ม ให้พนักงานเข้าทำงาน ในสำนักงานใหญ่ 30%

0
269

ดีแทคยังคงมาตรการให้พนักงานทำงานที่บ้าน แบ่งกลุ่มให้กลับมาทำงานในสำนักงานใหญ่ร้อยละ30 เพื่อรักษาระยะห่าง ลดความหนาแน่น มุ่งดูแลพนักงานด้วยความใส่ใจ
นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ดีแทคประกาศให้พนักงานสามารถกลับเข้าทำงานได้ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานประจำภูมิภาค และศูนย์คอลเซ็นเตอร์รวมทั้ง 3 แห่งในกรุงเทพฯ และที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังคงคุมเข้มโดยกำหนดมาตรการการควบคุมดูแลความหนาแน่นในพื้นที่ทำงานให้มีจำนวนพนักงานเพียงร้อยละ 30 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ โดยเริ่ม 1 มิถุนายนนี้ จะยังคงมีพนักงานจำนวน 1.000 คน อยู่ทำงานที่บ้านต่อไป จากเดิมที่ดีแทคมีพนักงานทำงานที่บ้านในช่วงประกาศกักตัวประมาณร้อยละ 59 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ขณะที่ศูนย์บริการของดีแทคทั้งหมดสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวดการทำงานที่บ้านขนานใหญ่กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน แน่นอนว่า มีหลายตำแหน่งงานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ที่บ้าน แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา บอกเราว่า หลายตำแหน่งงานในส่วนงานสนับสนุนและหน่วยงานคอลล์เซ็นเตอร์ พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับที่สำนักงาน

จากการตอบแบบสำรวจของพนักงานดีแทคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาร้อยละ 84 บอกว่า รู้สึกมีแรงจูงใจในการทำงาน และร้อยละ 82 รู้สึกสภาพแวดล้อมในการทำงานช่วยส่งเสริมให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ดีแทคเชื่อว่า นั่นเป็นผลมาจากตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดีแทคได้เตรียมพร้อมพนักงานทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ได้แก่ เทคโนโลยีระบบคลาวด์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน และการปลูกฝัง Growth Mindset พร้อมไปกับ การพัฒนาให้พนักงานมีความสามารถในการบริหารภาระรับผิดชอบ ในงานของตนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดอย่างชัดเจน
“หลายองค์กรที่ให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน ต้องปรับบทบาทของหัวหน้างานให้กลายเป็น ‘โค้ช’ แทนที่จะเป็น ‘นาย’ องค์กร เองควรใช้เวลานี้ปรับลดชั้นการบังคับบัญชา ขณะเดียวกัน ก็หันไปเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่งเสริมศักยภาพของพนักงานแต่ละคน วัฒนธรรมการทำงานใหม่ดังกล่าวจะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ โดยไม่ต้องมีหัวหน้างานมาออกคำสั่งหรือควบคุมใกล้ชิด และยังได้ประสิทธิภาพงานที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมอีกด้วย” นางนาฎฤดีกล่าว

นางสาวนาฎฤดี กล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป ดีแทคจะจัดแบ่งพนักงานออกเป็น 3 กลุ่มลักษณะงาน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 พนักงานที่ไม่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ กลุ่มที่ 2 พนักงานที่สามารถทำงานได้จากที่บ้านได้บางช่วงเวลา และกลุ่มที่ 3 คือ พนักงานที่สามารถทำงานได้จากที่บ้านตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อควบคุมดูแลให้ความหนาแน่นของพนักงานในพื้นที่สำนักงานอยู่น้อยกว่าร้อยละ 30 เป็นการช่วยลดโอกาสของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะเราตระหนักในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ ในการบรรลุเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้พนักงานร้อยละ 70 จากจำนวนพนักงานทั้งหมดสามารถทำงานที่บ้านได้นั้น ดีแทคยังพบข้อจำกัดอีกหลายด้าน ได้แก่ กฏหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระบุถึง การไม่นำข้อมูลที่สำคัญออกจากสำนักงานใหญ่ ทำให้พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญไม่สามารถทำงานที่บ้านได้