การใช้ลิตรตวง (กระป๋องสังกะสี) ตวงซื้อขาย โกงง่าย ผิดกฎหมาย!!

0
487

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้ลิตรตวง(กระป๋องสังกะสี) ในการตวงซื้อขายสินค้า เช่น ข้าวสาร เห็ดเผาะ หรือเห็ดถอบ ซึ่งกำลังออกสู่ท้องตลาดในขณะนี้ ว่าการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมาย เนื่องจากลิตรตวงนั้น สามารถแก้ไข ดัดแปลงให้มีปริมาณที่ไม่ถูกต้องเพื่อเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย เช่น มีการตัดขอบบนให้สั้นลง หรือหาวัสดุอื่นมา รองใต้ก้นกระป๋อง หรือวิธีการใดๆที่ทำเพื่อให้ลิตรตวงนั้นมีปริมาตรที่น้อยกว่าความเป็นจริง
และประเด็นสำคัญคือไม่มีการรับรองมาตรฐานความถูกต้องจากหน่วยงานราชการใดๆ จึงไม่เป็นเครื่องชั่งตวงวัดตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกินห้าพันบาท และหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการหลอกลวงในเชิงปริมาณจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงขอแนะนำให้พ่อค้าแม่ค้าใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานกลางชั่งตวงวัดในการซื้อขาย เท่านั้น และฝากบอกไปยังประชาชนทั่วไปที่คิดจะซื้อ ข้าวสารหรือเห็ดเผาะโดยการใช้ลิตรตวงนั้น ท่านอาจจะโดนโกงโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นควรหลีกเลี่ยง หรือปฏิเสธการซื้อ และแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ทันที