ผลผลิต มะม่วงน้ำดอกไม้ สีทองเบอร์ 4 ในระบบการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ

0
274

ในฤดูกาลนี้ ไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งคงหนีไม่พ้นมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง ผลไม้ที่ทานแล้วให้ความสดชื่น คลายร้อนได้ดี อีกทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามินซีสูง เป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคเนื่องจากหาทานได้ง่าย ราคาไม่แพง รสชาติหวานฉ่ำ จะเลือกทานผลสดหรือจะทานคู่กับข้าวเหนียวมูลก็เข้ากันได้ดี จึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดดเด่นในเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้ ผลิตและจำหน่ายผลผลิตผัก ข้าว ข้าวโพดหวานปลอดสารพิษและผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษตามฤดูกาลแก่ผู้บริโภค ที่มีคุณภาพความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ไม้ผลของ ศวทก.ประกอบไปด้วยไม้ผล 7 ชนิด หนึ่งในนั้นคือมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง เบอร์ 4

การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ สีทองเบอร์ 4 มีการจัดการภายในแปลงของสถานีวิจัยใช้ระบบการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ ในการจัดการฟาร์มไม้ผลตามมาตรฐานระบบ GAP ซึ่งจะให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้สารเคมีที่น้อยกว่าปกติ โดยใช้ร่วมกับสารชีวภัณฑ์พืช เพื่อให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตเอง มีการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ ทำให้ต้นมะม่วงสมบูรณ์พร้อมที่จะออกดอกได้เต็มที่จนถึงระยะติดผล เพื่อให้ได้ผลผลิตมะม่วงที่มีลักษณะดี ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยการนำถุงกระดาษคาร์บอนมาห่อผลมะม่วง เพื่อป้องการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืช และที่สำคัญทำให้สีของผลผลิตเป็นไปตามในแบบที่เราต้องการ โดยผลมะม่วงที่ได้รับการห่อด้วยกระดาษคาร์บอนจะทำให้ผิวสวย ผิวเนียน สีเหลืองทอง ปราศจากการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืช ตรงตามที่ตลาดต้องการ จำหน่ายได้ราคาสูงกว่ามะม่วงชนิดเดียวกันขนาดเดียวกันที่ห่อด้วยถุง/กระดาษปกติ ราคารับซื้อดีกว่า 5-10 บาท/กก.

ผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เบอร์ 4 จากศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร เป็นผลผลิตที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบย้อนกลับผลิตผลทางการเกษตร (Ag-Trace) ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับ ผ่านตราสัญลักษณ์ QR code ซึ่งรับรองการตรวจสอบสารพิษตกค้างของผลผลิตในระดับที่ปลอดภัย จากห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ในระดับสากล
จากกระบวนการผลิตที่จะทำให้ได้คุณภาพและมาตรฐานนั้น จะต้องอาศัยการดูแลและเอาใจใส่ในการควบคุมคุณภาพ ดังนั้น จึงทำให้ผลผลิตในแต่ละปีมีจำกัด และหากท่านที่สนใจ สามารถสั่งซื้อผลผลิต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. หรือ โทรสอบถาม 053-944088 ในวันเวลา ราชการ