ชม.เดินหน้า ขอรับเจ้าภาพ ยช.แห่งชาติ

0
192

เชียงใหม่เดินหน้ารับมอบแบบเหรียญรางวัลกีฬา พร้อมเตรียมนำเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบและจะมีการเปิดการประกวดแบบสัญลักษณ์ภาพสัตว์นำโชคและคำขวัญในเดือนมิถุนายนนี้ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นายสงศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยอินสม ปัญญาโสภา กรรมการกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ในนามคณะทำงานเสนอตัวจังหวัดเชียงใหม่ ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ในปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมเดินหน้าเสนอต่อการกีฬาแห่ง ประเทศไทย ได้เข้าพบ ผศ.สุรสิทธิ์ เสาส์คง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะกรรมเชียงใหม่ ที่บ้านพักเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับแบบเหรียญรางวัลกีฬาโดย ผศ.สุรสิทธิ์ เสาส์คง ได้มอบแบบเหรียญรางวัลให้พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดของรูปแบบเหรียญรางวัลและมีข้อความ ตลอดจนความหมายประกอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเหรียญรางวัลได้ออกแบบเป็นรูปหม้อบูรฆฎะ เป็นหม้อน้ำแห่งความชุ่มเย็นของชาวล้านนา มีภาพวัดพระธาตุดอยสุเทพ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยมีนักกีฬาชายและหญิงอยู่ในเหรียญด้วยและมีข้อความว่า“นครเจียงใหม่เกมส์” ครั้งที่ 38 ทางด้านนายสงศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า ทางตนเองจะได้นำแบบเหรียญรางวัลนำเสนอต่อที่ประชุมของคณะทำงานเพื่อพิจารณาความเห็นชอบและจะได้มีการเปิดรับสมัครการประกวดตราสัญลักษณ์ ภาพสัตว์นำโชค และคำขวัญของการแข่งขันในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้