ม.กีฬาแห่งชาติตั้ง “ล็อกเกอร์ปันสุข”

0
271

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดตั้ง “ล็อกเกอร์ปันสุข” เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณ ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดย ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จัดตั้ง “ล็อกเกอร์ปันสุข” สำหรับใช้บรรจุสิ่งของเครื่องบริโภค พร้อมแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ปลากระป๋อง น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร ไข่ไก่ เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

โดย ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ได้กล่าวว่า สำหรับล็อกเกอร์ปันสุขของทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่ร่วมกันนำอาหารแห้งมาใส่ไว้ในล็อกเกอร์ปันสุข เพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนได้รับการแบ่งปันอาหาร และจะทำไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องประชาชนนำอาหารหรือเครื่องดื่มไปแต่พอกินพอใช้ด้วยนะครับ