จัดหลักสูตรนอกระบบ สช.ย้ำ! เอกชนต้องแจ้ง

0
241

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวถึง กรณีที่มหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ ที่กำลังดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ในลักษณะของการศึกษานอกระบบ
เลขาธิการ กช. กล่าวว่า ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ว่า หากเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ สามารถจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ได้ แต่หากเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ต้องการจัดการการศึกษาในรูปแบบหลักสูตรนอกระบบนั้น ต้องขออนุญาตจาก สช. โดยต้องยื่นขออนุญาตการจัดตั้งตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งหากใครต้องการเปิดหรือจัดตั้งทาง สช. ก็ไม่ขัดข้อง แต่ สช. จะต้องดูแล และควบคุมการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
“ขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจากโรงเรียนนอกระบบว่า มีการเปิดสอนในลักษณะนี้ โดยที่ไม่มีการขออนุญาตเกิดขึ้น เหมือนไปแย่งกันทำงาน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อโรงเรียนนอกระบบเป็นอย่างมาก จึงได้แจ้งเรื่องนี้เข้ามาให้ สช. ทราบ โดย สช. ได้ดำเนินการแตั้งคณะทำงานเพื่อลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงเรียนเถื่อน และจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป” ดร.อรรถพล กล่าว