สังฆราช ตั้งโรงทาน ช่วยเด็กๆ วัดดอนจั่น

0
256

สมเด็จพระสังฆราช ประทานโรงทานช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โควิด – 19 ที่วัดดอนจั่น โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแจกอาหารกลางวัน และข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายในวัดฯ

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่วัดดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยทหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา 904 วปร. ร่วมกันแจกจ่ายอาหารกลางวัน และข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ตามพระดำริของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ซึ่งได้ให้จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชน ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 63 โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มารับสิ่งของ ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

พร้อมกันนี้นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณร และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน และเด็กกำพร้ากว่า 700 คนที่อาศัยอยู่ภายในวัดดอนจั่นอีกด้วย