ถวายพระพร

0
337

ถวายพระพร…………..นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วย ณภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41, รองผู้บังคับการกองบิน 41, เสนาธิการกองบิน 41 หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่