ร่วมใจพัฒนา

0
241

ร่วมใจพัฒนา…………….พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 30 นาย ร่วมกับประชาชนในชุมชนกำแพงงาม และชุมชนฟ้าใหม่ ทำการพัฒนากำแพงเมืองเก่า (กำแพงดิน) บริเวณชุมชนกำแพงงาม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ความยาวประมาณ 500 เมตร มี พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รอง ผบ.มทบ.33 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.33 ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ และให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงาน