ระบบแฟ้มบ้าน

0
263

ระบบแฟ้มบ้าน…………..อาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ สโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน อบรมการใช้งานระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย TPMAP/TPMAP Logbook ผ่านโปรแกรม Webex meeting โดยมี วิทยา ชมพูคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอๆ ละ 1 คน เข้ารับการอบรมฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่