เยี่ยมชม

0
279

เยี่ยมชม…………..กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ นำโดยนายแพทย์ ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ด้านระบาดวิทยา, นายกิตบดินท์ ทองดวง ผู้ช่วยนักวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะทำงานจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมระบบการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และติดตามการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล ผู้เข้าตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่