บสย. ร่วมแบ่งปัน ติดตั้ง “บสย. ตู้ปันสุข ” เพื่อชุมชน 11 แห่ง

0
422

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ดำเนินการติดตั้ง “บสย. ตู้ปันสุข” จำนวน 11 แห่ง ที่สำนักงานใหญ่ หน้าอาคารชาญอิสรระทาวเวอร์ 2 และบริเวณหน้าสำนักงานเขต บสย. ทั้ง 10 แห่ง

เพื่อกระจายความช่วยเหลือร่วมแบ่งปันสิ่งของต่างๆ  เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานเขต บสย.  พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมและการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม