มอบประกาศสำนักนายกฯ

0
181

มอบประกาศสำนักนายกฯ.............พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 งวดที่ 2 และ งวดที่ 3 ประจำปี 2562 แก่วัดทั้ง 13 แห่ง ประกอบด้วย วัดสันมะเกี๋ยง วัดสุขเกษม วัดป่าหมาก วัดกุมภประดิษฐ์ วัดกาวีละ วัดปงกา จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าตึง วัดสูงธรรมาราม วัดหนองท่า วัดศรีดอนทอง วัดศรีทรายมูล วัดดงสันติ จังหวัดลำพูน และวัดประตูเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อาคารเรืองวิสุทธิ์ วัดพระสิงห์วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่